Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownika naukowo-technicznego

Katedra Ekofizjologii i Rozwoju Roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

OGŁOSZENIE

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska poszukuje kandydata do pracy na stanowisku naukowo-technicznym w projekcie „Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych” Biostrateg II

w wymiarze ½ etatu na okres 34 miesięcy.

Zakres obowiązków:

 • Samodzielność w projektowaniu i prowadzeniu badań
 • Stosowanie sterylnych technik laboratoryjnych,
 • Praca z kulturami in vitro makrofitów i mikroglonów.
 • Znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem biomasy odpadowej w hodowlach in vitro.
 • Parametryzacja hodowli mikroglonów w warunkach laboratoryjnych i adaptacja do warunków terenowych.
 • Sporządzanie naukowych sprawozdań okresowych.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Praktyczna obsługa komputera, pakietu MS-Office (Word, Excel, PowerPoint), pakietu Statistica,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk biologicznych
 • Doświadczenie w pracach terenowych
 • Minimum trzy publikacje naukowe z zakresu zastosowania praktycznego mikroglonów
 • Znajomość języka angielskiego
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracach zespołu projektowego
 • Zdolności komunikacji i współpracy
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, referencje) prosimy składać/przesyłać na adres:

Dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. nadzw. UŁ , Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Banacha 12/13

90-237 Łódź

lub mailowo na adres: romano@biol.uni.lodz.pl

w dniach od 24.05 do 30.05.2016 roku (liczy się data wpłynięcia oferty do UŁ)

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 24 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 30 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekofizjologii i Rozwoju Roślin Miasto: Łódź Stanowisko: pracownika naukowo-technicznego Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: 1/2