Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Wydział Filologiczny

Kandydat musi wykazać się szeroką wiedzą z zakresu fonetyki języka angielskiego i socjolingwistyki, w szczególności analizy danych fonetycznych. Kandydat musi posiadać tytuł doktora z zakresu językoznawstwa angielskiego oraz doświadczenie badawcze i dorobek publikacyjny z dziedziny fonetyki języka angielskiego i socjolingwistyki. Kandydat musi znać język polski i angielski w stopniu w pełni biegłym. Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie naukowe i dydaktyczne następującym zakresie: zbieranie i akustyczna analiza danych językowych w kontekście dydaktycznym, czynny udział w konferencjach naukowych, doświadczenie w organizowaniu konferencji, doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania i w pracy zespołowej oraz w prowadzeniu prac dyplomowych (licencjackich). Kandydat będzie prowadził zajęcia z zakresu fonetyki języka angielskiego i socjoligwistyki (ćwiczenia oraz konwersatoria) w języku angielskim, kluczowa jest zatem doskonała wymowa w języku angielskim.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym ,
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.
  • Kopie dyplomów

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Informacje

Data ogłoszenia: 31 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 13 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat