Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

Adiunkt

Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet

Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii i

Biochemii Roślin ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.
O w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:
- posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalności fizjologia roślin
-

posiada teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu fitopatologii,

indukcji naturalnych reakcji obronnych roślin, biochemicznych reakcji

roślin na stres środowiskowy, w tym stres solny
- ma dobrą

teoretyczną i praktyczną wiedzę w obszarze: fizjologii roślin, biologii

komórki, roślinnych kultury in vitro, ochrony własności intelektualnej
-

posiada doświadczenie w obszarze nowoczesnych technik eksperymentalnych

fizjologii i biochemii roślin, kinetyki reakcji enzymatycznych, technik

spektrofotometrii, fluorymetrii, roślinnych kultur in vitro oraz

elektroforezy (BN-PAGE i SDS-PAGE), ELISA
- posiada udokumentowaną

znajomość z zakresu technik: Western Blottingu, elektroforezy

dwukierunkowej (2DE), łańcuchowej reakcji polimerazy z analizą przyrostu

produktu w czasie rzeczywistym (RT-PCR), wykrywania mutacji punktowych,

ELISA
- ukończony kurs prowadzenia zajęć w systemie e-learningu
- doświadczenie dydaktyczne (minimum 5 letnie) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla obcokrajowców,
- biegłą znajomości języka polskiego
-

wymagana jest umiejętność pisania: tekstów biologicznych, projektów

badawczych, obsługi komputera (znajomości MS Office) oraz dobra

znajomość języka angielskiego
- znajomość procedur i doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu projektów badawczych
Od

kandydata oczekuje się przedstawienia opinii przełożonego z obecnego

miejsca pracy określającą predyspozycje do pracy w placówce

naukowo-dydaktycznej.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć

podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z

wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy
- życiorys
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora
- dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 15 02. 2016, 12.00
Ogłoszeniodawca zastrzega: Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem.
Wymagane doświadczenie

Informacje

Data ogłoszenia: 18 stycznia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 lutego 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin Miasto: Łódź Stanowisko: Adiunkt