Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Wydział Filologiczny

Kandydat musi wykazać się szeroką wiedzą z zakresu językoznawstwa angielskiego i korpusowego, w szczególności analizy danych korpusowych oraz wykorzystania narzędzi językoznawstwa korpusowego w badaniu języka. Kandydat musi posiadać tytuł magistra z zakresu filologii angielskiej (specjalizacja językoznawstwo) oraz dorobek publikacyjny z dziedziny językoznawstwa angielskiego. Kandydat musi znać język polski i angielski w stopniu w pełni biegłym. Dodatkowym atutem będzie znajomość technologii informacyjnych, w tym znajomość języków programowania i technologii baz danych na potrzeby przetwarzania języka naturalnego oraz doświadczenie w pracy z korpusami języka mówionego, korpusami referencyjnymi angielszczyzny i polszczyzny, opracowywaniem danych korpusowych oraz doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w organizacji konferencji oraz pracy zespołowej.

Kandydat będzie prowadził zajęcia (ćwiczenia oraz konwersatoria) w języku angielskim z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym ,
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.
  • Kopie dyplomów

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Informacje

Data ogłoszenia: 31 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 13 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat