Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Zakład Literatury Amerykańskiej Wydział Filologiczny

Kandydat musi posiadać tytuł doktora w zakresie literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa amerykańskiego. Zakład jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem specjalisty z zakresu literatury i kultury amerykańskiej głównego nurtu, posiadającego również znajomość literatur grup mniejszościowych. Preferowani będą kandydaci, którzy mają doświadczenie w zakresie aktywizowania studentów do pracy w kołach naukowych oraz doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych (licencjackich). Od kandydata oczekuje się też prowadzenia zajęć z zakresu literatury i kultury amerykańskiej oraz nauczania języka angielskiego. Kandydat zobowiązany jest aktywnie włączać się w naukowe inicjatywy podejmowane przez zakład, w tym organizowanie konferencji naukowych oraz aplikowaniu o granty i stypendia.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Informacje

Data ogłoszenia: 31 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 13 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury Amerykańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne