Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca

Zakład Literatury Amerykańskiej Wydział Filologiczny

Kandydat musi posiadać tytuł magistra w zakresie literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa amerykańskiego. Zakład Literatury Amerykańskiej jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem native speakera posiadającego doświadczenie w pracy edytorskiej. Od kandydata oczekuje się nie tylko prowadzenia zajęć z zakresu literatury i kultury amerykańskiej oraz nauczania języka angielskiego, ale także współpracy w przygotowywaniu i korekcie publikacji poszczególnych członków zakładu oraz korekt zbiorowych publikacji zakładowych. Kandydat zobowiązany jest aktywnie włączać się w naukowe inicjatywy podejmowane przez zakład, w tym w organizowanie konferencji naukowych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Informacje

Data ogłoszenia: 31 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 13 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury Amerykańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat