Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Zakład Literatury Amerykańskiej Wydział Filologiczny

Kandydat musi posiadać tytuł magistra w zakresie literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa amerykańskiego. Od kandydata oczekuje się otwarcia przewodu doktorskiego w możliwie najbliższym czasie. Ze względu na współpracę Zakładu z Katedrą Filologii Hiszpańskiej, ZLA jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem asystenta gotowego podjąć pracę naukową w zakresie twórczości pisarzy amerykańskich pochodzenia latynoskiego. Preferowani będą kandydaci, którzy mają doświadczenie w zakresie pracy w kołach naukowych. Od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć z zakresu literatury i kultury amerykańskiej oraz nauczania języka angielskiego. Kandydat zobowiązany jest aktywnie włączać się w naukowe inicjatywy podejmowane przez zakład, w tym organizowanie konferencji naukowych oraz aplikowaniu o granty i stypendia.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.06.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 31 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 13 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury Amerykańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat