Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Historii Sztuki Wydział Filozoficzno-Historyczny

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztuki

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia, historia sztuki

DATA OGŁOSZENIA: 6.06.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.06.2016

LINK DO STRONY: filhist@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia - historia sztuki- sztuka współczesna - muzealnictwo

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Sztuki powinni spełniać następujące kryteria:

- posiadać wykształcenie wyższe w zakresie historii sztuki

- posiadać stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki lub historii

- posiadać duże doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej (w j. polskim oraz w j. angielskim) na wyższej uczelni

- legitymować się znacznym dorobkiem naukowym w zakresie historii sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień muzealnictwa wyrażającym się dużą ilością publikacjii udziałem w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych

- legitymować sie dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego (kongresowego)

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 20.06.2016

  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
  • opinia kierownika jednostki lub promotora
  • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
  • odpis dyplomu doktora habilitowanego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30.06.2016.

Informacje

Data ogłoszenia: 6 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztuki Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: historia, historia sztuki Wymiar godzinowy: pełen etat