Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Filozofii Współczesnej Wydział Filozoficzno-Historyczny

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Katedra Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia

DATA OGŁOSZENIA: 6.06.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.07.2016

LINK DO STRONY: filhist@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filozofia, epistemologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

  • stopień naukowy doktora w dyscyplinie filozofia,
  • opublikowany dorobek naukowy w zakresie epistemologii i filozofii humanistyki,
  • co najmniej pięcioletnie zatrudnienie na stanowisku asystenta i prowadzenie zajęć w zakresie epistemologii,
  • zaawansowana znajomość języka polskiego i francuskiego lub angielskiego.
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
  • opinia kierownika jednostki lub promotora
  • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
  • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 08.07.2016

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 27.09.2016.

Informacje

Data ogłoszenia: 6 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 8 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 27 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Filozofii Współczesnej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: filozofia, epistemologia Wymiar godzinowy: pełen etat