Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesora nadzwyczajnego

Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor nadzwyczajny (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: prawo – prawo międzynarodowe

Data ogłoszenia: 01.06.2016

Termin składania ofert: 10.06.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635-64-42 e-mail: bmiros@wpia.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego, prawo międzynarodowe

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego,
 • znaczny dorobek naukowy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, w tym po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
 • doświadczenie dydaktyczne w publicznej szkole wyższej (co najmniej 8 lat, prowadzenie wykładów, seminariów, ćwiczeń z prawa międzynarodowego publicznego),
 • aktywny udział w konferencjach naukowych dotyczących prawa międzynarodowego publicznego,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ,
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora, magistra,
 • wykaz publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
 • informacja o działalności dydaktycznej, udziale w konferencjach,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 17 czerwca 2016 r.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie gwarantuje zatrudn

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 1 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 10 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 17 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji Miasto: Łódź Stanowisko: profesora nadzwyczajnego Dyscyplina naukowa: prawo-prawo międzynarodowe Wymiar godzinowy: pełen etat