Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: prawo – prawo pracy

Data ogłoszenia: 01.06.2016

Termin składania ofert: 10.06.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres

Katedra Prawa Pracy

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Łódzki

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635-64-42 e-mail: bmiros@wpia.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, prawo pracy

Opis:

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Powinien także posiadać co najmniej 4-letnią praktykę dydaktyczną w szkole wyższej w zakresie prawa pracy. Od kandydata oczekuje się potwierdzonych publikacjami w czasopismach recenzowanych i monografiach zbiorowych oraz wystąpieniami konferencyjnymi umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych z pogranicza prawa pracy i innych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa wyznaniowego (w tym znajomości podstawowych zagadnień doktrynalnych kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzących działalność na zasadach określonych w odrębnych ustawach), a także zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu i ochrony danych osobowych. Pożądane są również umiejętności organizacyjne w zakresie konferencji dotyczących ww. problematyki.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wymienionymi niżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu uzyskania stopni naukowego doktora,
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.06.2016 r.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 1 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 10 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 17 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: prawo-prawo pracy Wymiar godzinowy: pełen etat