Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

Adiunkt

Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości,
Zakład Rachunkowości Finansowej
Miasto: Łódź
Stanowisko: adiunkt w wymiarze pełnego etatu (stanowisko naukowo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa: Finanse, Nauki o Zarządzaniu
Data ogłoszenia: 25.01.2016
Termin składania ofert: 7.02.2016
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: 42 635-52-24 lub e-mail: wzrach@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunktaWymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
- uzyskany tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych z zakresu rachunkowości;
-

udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej

(minimum 3 lata) z zakresu rachunkowości finansowej, ze szczególnym

uwzględnieniem rachunkowości podmiotów w warunkach upadłości;
-

dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora pozwalający na uzyskanie

pozytywnej oceny pracowniczej zgodnie z zasadami obowiązującymi w UŁ;
-

znajomość programów finansowo-księgowych, programu Płatnik i podobnego

oprogramowania, praktyczne doświadczenie w ich stosowaniu
- biegła

znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia

zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania

referatów konferencyjnych w tym języku;
- doświadczenie w działalności organizacyjnej na poziomie akademickim.
Dodatkowymi atutami w ubieganiu się o stanowisko będą:
- praktyczne doświadczenie na stanowiskach związanych z rachunkowością finansową;
- posiadanie koncepcji pracy habilitacyjnej oraz dorobku związanego z jej obszarem tematycznym.
Osoby

przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie

skierowane do JM Rektora UŁ oraz załączniki wymienione poniżej:
- kwestionariusz osobowy,
- CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- wykaz publikacji,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
-

dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m.in.

publikacje, udział w konferencjach, prowadzone zajęcia dydaktyczne,

zaświadczenia).Termin rozstrzygnięcia konkursu – 15.02.2016
Wymagane doświadczenie

Informacje

Data ogłoszenia: 25 stycznia 2016 Termin nadsyłania ofert: 7 lutego 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 lutego 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości Miasto: Łódź Stanowisko: Adiunkt