Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydział Filologiczny

Kandydat powinien mieć:

- habilitacja w zakresie nauk społecznych;

-doświadczenie dydaktyczne na uczelniach wyższych; specjalizować się w w/w zagadnieniach oraz w promowaniu magistrów;

-wykazać się dorobkiem naukowym z jednym z w/w zakresów;

-posiadać umiejętności i doświadczenia organizacyjne;

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M.Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

-kwestionariusz osobowy,

-życiorys,

-odpis dyplomu doktora habilitowanego,

-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jej/jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,

-wykaz dotychczasowych osiągnięć /publikacji/ naukowych.

Informacje

Data ogłoszenia: 6 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat