Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej Wydział Filologiczny

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie filologii polskiej;

2. posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo;

3. legitymować się znajomością języka zachodnioeuropejskiego co najmniej na poziomie C2, potwierdzonym stosownym certyfikatem;

4. mieć w swoim dorobku naukowym publikacje z zakresu literatury i kultury oraz czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych;

5. wyrazić gotowość prowadzenia zajęć z literatury staroruskiej i badań naukowych z tego zakresu, wykazać się kompetencjami pozwalającymi na prowadzenie zajęć z poetyki;

6. mieć przygotowanie dydaktyczne potwierdzone stosownym zaświadczeniem o ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej w zakresie filologii rosyjskiej.

Uwaga! Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów zakwaterowania i przejazdu.

Informacje

Data ogłoszenia: 7 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 21 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat