Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność: biologia ewolucyjna. Wskazane jest doświadczenie naukowe, poparte publikacjami z bazy JCR (Lista Filadelfijska) z w/w specjalności naukowej. Od kandydata wymagana jest ponadto:

 1. znajomość filogenezy i systematyki skorupiaków z rzędu Amphipoda oraz podstaw zoologii bezkręgowców;
 2. wiedza z zakresu ewolucji molekularnej, filogenetyki, biogeografii;
 3. biegłość w pracy w laboratorium molekularnym;
 4. zaawansowana znajomość metod filogenetycznych i statystycznych wykorzystywanych w analizach danych molekularnych, potwierdzona kursami specjalistycznymi i publikacjami;
 5. znajomość platformy Barcode of Life Data Systems (BOLD)
 6. międzynarodowe doświadczenie w pracy naukowej ( np.: zagraniczne staże/stypendia);
 7. doświadczenie w pracy zespołowej w projektach naukowych;
 8. doświadczenie w badaniach terenowych;
 9. dobra znajomość języka angielskiego;

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

Termin rozstrzygnięcia konkursu –23.06.2016

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Data ogłoszenia:07.06.2016

Termin składania ofert: 22.06.2016

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40,

e-mail:

mariab@biol.uni.lodz.pl

Data ogłoszenia:07.06.2016

Termin składania ofert: 22.06.2016


Informacje

Data ogłoszenia: 7 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 22 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 23 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: 3/4