Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Literatury i Kultury Niemiec Austrii i Szwajcarii Wydział Filologiczny

Kandydat powinien:

  • Mieć stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo, literaturoznawstwo niemieckie oraz dorobek w tej dyscyplinie – artykuły, wystąpienia na konferencjach;
  • specjalizować się w zakresie historii literatury XIX i XX w. i literatury porównawczej polsko-niemieckiej;
  • być w stanie przedstawić plany, związane z dalszym rozwojem naukowym;
  • mieć ponadto doświadczenie dydaktyczne, związane z prowadzeniem zajęć z praktycznej znajomości języka niemieckiego na poziomach A1-C1, ewentualnie z historii literatury niemieckiej;
  • mieć znajomość języka niemieckiego zbliżoną do rodzimej znajomości (najlepiej popartą pobytami stypendialnymi w uniwersytetach niemieckich);
  • mieć poświadczone doświadczenie organizacyjne w uczelni wyższej lub poza nią.

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych lub dyplom ukończenia studiów filologicznych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 7 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury i Kultury Niemiec Austrii i Szwajcarii Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat