Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Literatury i Kultury Niemiec Austrii i Szwajcarii Wydział Filologiczny

Kandydat powinien:

  • Mieć stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo, literaturoznawstwo niemieckie oraz dorobek w tej dyscyplinie – artykuły, wystąpienia na konferencjach;
  • specjalizować się w zakresie historii literatury XIX i XX w. i literatury porównawczej polsko-niemieckiej;
  • być w stanie przedstawić plany, związane z dalszym rozwojem naukowym;
  • mieć ponadto doświadczenie dydaktyczne, związane z prowadzeniem zajęć z praktycznej znajomości języka niemieckiego na poziomach A1-C1, ewentualnie z historii literatury niemieckiej;
  • mieć znajomość języka niemieckiego zbliżoną do rodzimej znajomości (najlepiej popartą pobytami stypendialnymi w uniwersytetach niemieckich);
  • mieć poświadczone doświadczenie organizacyjne w uczelni wyższej lub poza nią.

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych lub dyplom ukończenia studiów filologicznych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Informacje

Data ogłoszenia: 7 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury i Kultury Niemiec Austrii i Szwajcarii Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat