Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca

Katedra Literatury i Kultury Niemiec Austrii i Szwajcarii Wydział Filologiczny

Wymagania:

Kandydat powinien:

  • Mieć stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo lub w dyscyplinie kulturozawstwo;
  • mieć znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka, poświadczoną ukończeniem studiów filologii germańskiej;
  • mieć co najmniej kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne, związane z prowadzeniem zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego na poziomach od A1 do C2;
  • mieć doświadczenie dydaktyczne, związane z prowadzeniem seminariów licenjackich, prowadzeniem proseminariów i wykładów z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa na poziomie studiów licencjackich;
  • mieć poświadczone doświadczenie organizacyjne w uczelni wyższej lub poza nią (organizacja procesu kształcenia, sekretarz konferencji, udział w rekrutacji, projekty itd.).

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych lub dyplom ukończenia studiów filologicznych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Informacje

Data ogłoszenia: 7 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury i Kultury Niemiec Austrii i Szwajcarii Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat