Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

doradca ds.przedsiębiorczości

Akademickie Biuro Karier Zawodowych (Likwidacja od 01.01.2018r.) Administracja

Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego

w ramach projektu realizowanego w ramach PO WER
dot. wspierania wysokiej jakości usług świadczonych
przez Akademickie Biura Karier

zatrudni
Doradcę ds. przedsiębiorczości

(1/2 etatu)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • pożądane kursy uzupełniające z zakresu rynku pracy, przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gosodarczej potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami);
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe jako doradca lub trener ds. przedsiębiorczości poświadczone odpowiednimi dokumentami;
 • wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy;
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej.

Dodatkowe wymagania:

 • znajomość zasad realizaji projektów PO KL;
 • wysoki poziom kompetencji społecznych i personalnych;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • zorientowanie na klienta.

Zakres obowiązków:

Realizacja zadań określonych w projekcie w tym:

prowadzenie indywiduanego doradztwa ds. przedsiębiorczości;

realizacja warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji przedsiębiorczych;

opracowanie materiałów szkoleniowych i merytorycznych dotyczących m.in. poradnictwa
i kształcenia zawodowego, przedsiębiorczości, zakładania własnej działalności gospodarczej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje w okresie realizacji projektu.

Sposób aplikacji: CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres: biurokarier@uni.lodz.pl

W CV należy załączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135 ze zmianami).”

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.06.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 8 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 19 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Akademickie Biuro Karier Zawodowych (Likwidacja od 01.01.2018r.) Miasto: Łódź Stanowisko: doradca ds.przedsiębiorczości Wymiar godzinowy: 1/2