Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

doradca zawodowy

Akademickie Biuro Karier Zawodowych (Likwidacja od 01.01.2018r.) Administracja

Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego

w ramach projektu realizowanego w ramach PO WER
dot. wspierania wysokiej jakości usług świadczonych
przez Akademickie Biura Karier

zatrudni

Doradcę Zawodowego

(dwa stanowiska na cały etat)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego;
 • pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami);
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w ciągu ostatnich 5 lat), poświadczone odpowiednimi dokumentami;
 • wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy;
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej.

Dodatkowe wymagania:

 • znajomość zasad realizacji projektów PO KL;
 • wysoki poziom kompetencji społecznych i personalnych;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • zorientowanie na klienta.

Zakres obowiązków:

Realizacja zadań określonych w projekcie w tym:

prowadzenie konsultacji indywidualnych w ramach doradztwa zawodowego;

diagnoza kompetencji;

opracowanie materiałów szkoleniowych i merytorycznych dotyczących m.in. poradnictwa
i kształcenia zawodowego, aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjne oraz rozwoju kompetencji społecznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Sposób aplikacji: CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres: biurokarier@uni.lodz.pl

W CV należy załączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135 ze zmianami).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.06.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 8 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 19 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Akademickie Biuro Karier Zawodowych (Likwidacja od 01.01.2018r.) Miasto: Łódź Stanowisko: doradca zawodowy Wymiar godzinowy: 1/1