Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Biofizyki Medycznej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Medycznej

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

Kandydat zostanie zatrudniony w zespole zajmującym się badaniem molekularnych mechanizmów oddziaływania leków przeciwnowotworowych/nanoleków, oraz nowosyntetyzowanych związków
o akytywności przeciwnowotworowej i protekcyjnej, naturalnych i syntetycznych antyoksydantów
i nanocząstek na komórki nowotworowe i prawidłowe. Badania będą prowadzone w warunkach in vitro, ex vivo oraz in vivo.

Kandydat powinien: posiadać dyplom doktora w zakresie biofizyki oraz wykazać się znajomością zagadnień związanych z chemioterapią nowotworów, stresem oksydacyjnym, apoptozą i autofagią jak również doświadczeniem w pracy z antybiotykami antracyklinowymi, inhibitorami wrzeciona podziałowego, antyoksydantami naturalnymi i syntetycznymi oraz nanocząstkami; stosowaniem technik immunohistochemicznych, cytometrycznych, mikroskopowych, spektroskopowych oraz hodowli komórek; posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu biologii molekularnej, biofizyki i chemii fizycznej jak również w prowadzeniu prac magisterskich i licencjackich; wykazywać dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu w/w ustawy,
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców), Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Instytut Biofizyki, Katedra Biofizyki Medycznej, pokój Bfi 35 lub Bfi8 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź Telefon kontaktowy: +48 42 635-44-77, E-mail: koceva@biol.uni.lodz.pl Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, biofizyka, chemioterapia.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywają się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 czerwca 2016r.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 10 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 23 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 24 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Medycznej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne - biofizyka Wymiar godzinowy: pełen etat