Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Algorytmów i Baz Danych Wydział Matematyki i Informatyki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w Katedrze Algorytmów i Baz Danych

w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:informatyka

Data ogłoszenia:14 czerwca 2016 r.

Termin składania ofert: 28 czerwca 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

pok. A 214

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

Telefon kontaktowy: (42) 635 59 43

Słowa kluczowe:konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Od kandydata wymaga się:

  • posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych, w dyscyplinie informatyka, lub stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka;
  • doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami w zakresie informatyki;
  • dorobku naukowego w dyscyplinie informatyka;
  • znajomości języka angielskiego lub języka polskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć w tym języku.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

- podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,

- potwierdzenie uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych,
w dyscyplinie informatyka, lub stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych,
w dyscyplinie informatyka;
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu;
- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:30 czerwca 2016 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 14 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 28 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Algorytmów i Baz Danych Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: Informatyka Wymiar godzinowy: 1/1