Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Bankowości Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

zatrudni

ASYSTENTA

w Katedrze Bankowości

na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

w wymiarze pełnego etatu

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresiefinansów i rachunkowości lub ekonomii.Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest wiedza w obszarze bankowości i rynków finansowych oraz znajomość metod ilościowych. Pożądany jest dorobek publikacyjny z tego zakresu oraz doświadczenie dotyczące udziału w konferencjach naukowych. Dodatkowym atutem będzie kontynuacja kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie ekonomii lub finansów. Wymagana biegła znajomość języka angielskiego.

.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Katedra Bankowości

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41

90-214 Łódź

telefon kontaktowy: (42) 635 53 40, 635 51 89

lub

e-mail: if@uni.lodz.pl

do5.07.2016 r.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www Uniwersytetu Łódzkiego) z dwoma zdjęciami,
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie, ze kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, ze Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (dostępny na stronie www Uniwersytetu Łódzkiego),
  • wykaz publikacji,
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. certyfikat)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:do8 lipca 2016

Informacje

Data ogłoszenia: 15 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 5 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 8 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Bankowości Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: pełen