Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

Recepcjonista

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Administracja

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

z a t r u d n i

recepcjonistę w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ

Wymagane:

- wykształcenie średnie

- dobra znajomość języka angielskiego

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

- umiejętność pracy indywidualnej i pracy w zespole

- odpowiedzialność

- dyspozycyjność

- wysoka kultura osobista

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mailowy:

csk@uni.lodz.pl ciągu 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

tel. 42 635-54-20

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 wraz ze zmianami)”.

Łódź, 20.06.2016 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 20 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 29 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Miasto: Łódź Stanowisko: Recepcjonista Wymiar godzinowy: 1/1