Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt (dwa etaty)

Instytut Nauk Leśnych Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Wymagania:

  • Posiadanie dyplomu doktora nauk leśnych.
  • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy naukowej w zakresie leśnictwa.
  • Doświadczenie w pracy dydaktycznej (wykłady, konwersatoria, laboratoria) oraz opiece nad pracami dyplomowymi.

4.Aktywność naukowa udokumentowana publikacjami oraz udział w konferencjach naukowych.

Mile widziane:

  • Odbyte staże naukowe,
  • Znajomość języka angielskiego,
  • Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane
do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy

dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 waz ze zm.)”


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 20 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 3 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 7 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, Instytut Nauk Leśnych Miasto: Tomaszów Mazowiecki Stanowisko: adiunkt (dwa etaty) Dyscyplina naukowa: nauki leśne Wymiar godzinowy: pełen etat