Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Kandydat powinien posiadać tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych

w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu oraz co najmniej pięcioletni staż na stanowisku adiunkta.

Wymagana jest znajomość teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania.

Przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami (wykładów) z następujących przedmiotów: Marketing, Badania marketingowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością, czy Zarządzanie logistyczne (w tym w organizacjach niebiznesowych).

Mile widziane również doświadczenie zawodowe w obszarze wykładanych przedmiotów.

Dobra znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ oraz załączniki wymienione poniżej:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
    z dwoma zdjęciami,
  • CV z uwzględnieniem dorobku naukowo – dydaktycznego,
  • wykazu publikacji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 7. 07. 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 20 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 3 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 7 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Miasto: Tomaszów Mazowiecki Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: pełen etat