Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Kandydat na w/w stanowisko powinien posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki

o zarządzaniu.

Wymagana jest znajomość teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania oraz finansów przedsiębiorstw.

Przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami (wykładów) z następujących przedmiotów: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie, Finanse przedsiębiorstw, Biznesplan, Prowadzenie działalności gospodarczej oraz Rachunkowość.

Ponadto udokumentowany dorobek publikacyjny, udział w naukowych projektach badawczych oraz międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Dobra znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ oraz załączniki wymienione poniżej:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
    z dwoma zdjęciami,
  • CV z uwzględnieniem dorobku naukowo – dydaktycznego,
  • wykazu publikacji,
  • wykaz udziału w naukowych projektach badawczych.

Informacje

Data ogłoszenia: 20 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 3 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 7 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Miasto: Tomaszów Mazowiecki Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: pełen etat