Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt (2 etaty)

Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: prawo – prawo pracy, prawo zabezpieczenia społecznego

Data ogłoszenia: 22.06.2016r.

Termin składania ofert: 30.06.2016r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Łódzki

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 46 04, e-mail: wrychter@wpia.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, prawo zabezpieczenia społecznego

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień doktora nauk prawnych,
 • dorobek naukowy z zakresu prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego, także w języku obcym,
 • doświadczenie dydaktyczne (prowadzenie zajęć z prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, polityki społecznej, prawa rynku pracy, także w języku obcym), prowadzenie innowacyjnych form dydaktycznych,
 • aktywny udział w konferencjach międzynarodowych, stażach naukowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • biegła znajomość języków obcych, w tym angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ,
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, magistra,
 • wykaz publikacji,
 • informacja o działalności dydaktycznej, udziale w konferencjach,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 23 września 2016 r.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 22 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 30 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 23 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt (2 etaty) Dyscyplina naukowa: prawo pracy, prawo zabezpieczenia społecznego Wymiar godzinowy: pełen etat