Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor zwyczajny

Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

Miasto: Łódź

Stanowisko: profesor zwyczajny (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: prawo – prawo administracyjne

Data ogłoszenia: 22.06.2016

Termin składania ofert: 30.06.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Łódzki

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635-46-09 e-mail: mkuzniak@wpia.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego, prawo administracyjne

Opis:

Kandydat powinien posiadać tytuł profesora nauk prawnych (specjalność prawo administracyjne). Powinien posiadać znaczny dorobek naukowy m.in. z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji, samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego i sądowego. Inne wymagania: osiągnięcia w szkoleniu kadry naukowej, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej (wykłady, seminaria z prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa zagospodarowania przestrzennego, sądownictwa administracyjnego) oraz prowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji publicznej; sprawowanie funkcji kierowniczej w publicznej szkole wyższej; znajomość języków obcych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ,
  • kwestionariusz osobowy,
  • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
  • odpis postanowienia o nadaniu tytułu profesora,
  • wykaz publikacji, w tym po uzyskaniu tytułu,
  • informacja o działalności dydaktycznej, udziale w konferencjach
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 23 września 2016 r.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 22 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 30 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 23 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji Miasto: Łódź Stanowisko: profesor zwyczajny Dyscyplina naukowa: prawo administracyjne Wymiar godzinowy: pełen etat