Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

biologa w grupie pracowników naukowo-technicznych w wymiarze 1/3 etatu

Katedra Ekologii Stosowanej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Katedra Ekologii Stosowanej

zatrudni:

biologa w grupie pracowników naukowo-technicznych, w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/3 etatu), w okresie od1 lipca 2016r. do 30 kwietnia 2017r. w Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego do realizacji zadań w projekcie pt: „Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom City”

LIFE14 CCA/PL/000101, (LIFERADOMKLIMA-PL)

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska;
  • znajomość podstaw ekohydrologii;
  • doświadczenie w monitoringu jakości wód;
  • znajomość obsługi komputera corel, autocad i internetu
  • doświadczenie w wykonywaniu projektów renaturyzacyjnych i ekologicznej oceny jakości rzek;
  • samodzielność, komunikatywność;
  • biegła znajomość języka angielskiego
  • mile widziane doświadczenie w współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi

Oferty (CV + list motywacyjny) należy zgłaszać do dnia 28 czerwca 2016r. w sekretariacie Katedry Ekologii Stosowanej UŁ, ul. Banacha 12/16, pok. 403


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 22 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii Stosowanej Miasto: Łódź Stanowisko: biologa w grupie pracowników naukowo-technicznych w wymiarze 1/3 etatu Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: 1/3