Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

informatyk

Centrum Informatyki Jednostki Ogólnouczelniane

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

z a t r u d n i

informatyka w Centrum Informatyki UŁ

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP;
 • Doświadczenie w administrowaniu złożonymi aplikacjami informatycznymi;
 • Bardzo dobra znajomość technologii relacyjnych baz danych;
 • Bardzo dobra znajomość Microsoft SQL Server;
 • Bardzo dobra znajomość języka SQL;
 • Znajomość systemu SIMPLE.ERP;
 • Znajomość zagadnień rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami zarządzającymi wiedzą (MediaWiki) i zarządzania projektami (JIRA);
 • Umiejętność posługiwania się systemami kontroli wersji: Subversion, Git;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i systematyczność;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Otwartość na poznawanie nowych technologii IT oraz zdolność szybkiego uczenia się;
 • Umiejętność skutecznej komunikacji z otoczeniem;
 • Dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych;

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny należy składać w terminie 5 dni od ukazania się ogłoszenia na adres e-mail: ci@uni.lodz.pl.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 wraz ze zmianami)”.

Informacje

Data ogłoszenia: 24 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 29 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Jednostki Ogólnouczelniane, Centrum Informatyki Miasto: Łódź Stanowisko: informatyk Wymiar godzinowy: pełny etat