Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca

Katedra Geografii Fizycznej Wydział Nauk Geograficznych

Wymagania dla kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie geografii,
 • dyplom doktora nauk o Ziemi,
 • co najmniej 15-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym,
 • potwierdzona pozytywna opinia studentów o prowadzonych dotychczas wykładach i ćwiczeniach,
 • kondycja zdrowotna, umożliwiająca realizację zajęć terenowych z uwzględnieniem warunków górskich,
 • udokumentowana publikacjami i realizacją projektów badawczych i praktycznych specjalizacja, połączona z doświadczeniem w badaniach terenowych i szeroką wiedzą z zakresu wykorzystania metod fizycznogeograficznych i geoekologiczno-krajobrazowych,
 • aktywny udział w życiu naukowym przejawiający się posiadaniem dorobku naukowego (publikacje i wystąpienia na konferencjach) i współpracy międzynarodowej,
 • doświadczenie w pracach organizacyjnych na wyższej uczelni,
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym,
 • biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 88 p. 109, 90-139 Łódź, następujących dokumentów:

 • Podanie skierowane do J.M. Rektora UŁ,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Życiorys,
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora, kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • Załączniki: dorobek naukowy, działalność dydaktyczna, działalność popularyzatorska, działalność organizacyjna,
 • Opinia z dotychczasowego miejsca pracy.

Termin rozpoczęcia pracy - 01.10.2016 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Informacje

Data ogłoszenia: 1 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 14 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Fizycznej Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca Dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi Wymiar godzinowy: pełen etat