Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki, Wydział

Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Cytogenetyki, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

O stanowisko adiunkta w Pracowni Cytogenetyki, Katedry Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) posiada dyplom doktora w zakresie: biologii lub genetyki. Dodatkowym atutem będzie specjalizacja w zakresie: cytogenetyki człowieka oraz roślin,

2) posiada teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie z zakresu: genetyki ogólnej, cytogenetyki człowieka, cytogenetyki roślin, cytochemii kwasów nukleinowych, nowoczesnych technik eksperymentalnych biologii komórki i cytogenetyki, metod hodowli komórek i tkanek ludzkich, preparatyki cytologicznej, mikroskopii świetlneji fluorescencyjnej wraz z aparaturą do przetwarzania obrazów,

3) posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych laboratoryjnych, w ww. zakresie,

4)zna biegle język polski, zarówno w piśmie jak i w mowie,

5) posiada umiejętność pisania tekstów o charakterze naukowym z zakresu cytogenetyki człowieka i roślin (publikacje), przygotowywania prezentacji i plakatów naukowych, przy pomocy oprogramowania biurowego (MS Office, PhotoDraw Graphics Suite, Adobe Photoshop), jak i specjalistycznych programów do obrazowania i dokumentacji materiału biologicznego oraz analizy statystycznej,

6) posiada dobrą znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych

W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego (pokój 303-304) ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 44-23 lub 42 635 44-25; e-mail: akononow@biol.uni.lodz.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 18.07.2016 r., godzina.12:00

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Data dodania 04.07.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 4 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 18 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: pełen etat