Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydział Filologiczny

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

-mieć stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie medioznawstwa lub kulturoznawstwa;

- posiadać przynajmniej czteroletnie doświadczenie dydaktyczne na uczelniach wyższych;

-specjalizować się w zagadnieniach dziennikarstwa / genologii dziennikarskiej/, nauki o komunikowaniu /perswazja, manipulacja, naming/, reklamy, filmoznawstwa i sztuk wizualnych;

-wykazać się dorobkiem naukowym z w/w zakresów – publikacje, udział w konferencjach;

-posiadać umiejętności i doświadczenie organizacyjne /organizowanie konferencji; udział w projektach badawczych, praca w kołach naukowych/;

- mieć doświadczenie w pracy w mediach;

- znać dowolny język obcy w stopniu zaawansowanym.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- odpis dyplomu doktorskiego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jej/Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów zakwaterowania i transportu.

Informacje

Data ogłoszenia: 1 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 14 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat