Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa:nauki ekonomiczne, finanse

Data ogłoszenia:05.07.2016

Termin składania ofert: 20.07.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 p. A407

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635-5283 lub e-mail: katprzem@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe:konkurs na stanowisko asystenta, rynek kapitałowy

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.).

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresiefinansów i rachunkowości, a ponadto preferowane jest ukończenie również studiów magisterskich na kierunku informatyka i ekonometria. Kandydat powinien kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich w zakresie ekonomii.Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych od Kandydata wymagane jest posiadanie wiedzy w obszarze rynków kapitałowych i zarządzania finansami przedsiębiorstw, a także znajomość języka polskiego oraz angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.Wiedza z zakresu rynków kapitałowych winna być poparta doświadczeniem zawodowym bądź licencjami (np. maklera lub doradcy inwestycyjnego). Wskazane jest aby Kandydat posiadał dorobek publikacyjny obejmujący zagadnienia ekonomiczne, w szczególności zaś finansowe. Niezbędna jest także dobra znajomość ekonometrycznego i statystycznego oprogramowania komputera.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 22.07.2016 r.


Informacje

Data ogłoszenia: 5 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 20 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 22 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, finanse Wymiar godzinowy: 1/1