Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca

Katedra Informatyki Wydział Zarządzania

Instytucja:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki, Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Miasto:
Łódź
Stanowisko:
Starszy wykładowca w wymiarze pełnego etatu (stanowisko dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa:
nauki o zarządzaniu
Data ogłoszenia:
8.07.2016 Termin składania ofert:
21.07.2016 Link do strony uczelni:
www.uni.lodz.pl Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Informatyki Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26; 90-237 Łódź; pok. 136
Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 50 45; e-mail: katinful@uni.lodz.pl Słowa kluczowe:
konkurs na stanowisko starszego wykładowcy Wymagania: Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne: 1. Wymagane wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych (w dyscyplinie nauk o zarządzaniu). 2. Ukończone studia wyższe: Informatyka ekonomiczna, Informatyka w zarządzaniu, Informatyka i ekonometria lub inne w zakresie informatyki. Minimum piętnastoletnia praktyka w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 3. Umiejętność nawiązywania kontaktów z instytucjami i organizacjami biznesowymi w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. 4. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim. 5. Minimum 15 letni staż pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym na uczelni wyższej. 6. Wiedza i umiejętności w zakresie: obsługi systemów informatycznych dla biznesu, w tym SAP; zarządzania projektami, prognozowania, modelowania procesów biznesowych (notacja BPMN), znajomość narzędzia iGrafx. 7. Znaczący udział w opracowaniu podręczników akademickich z zakresu zastosowań technologii informatycznych w zarządzaniu. Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (udział w przygotowaniu nowych programów zajęć). Udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń, staże i wyjazdy w uczelniach zagranicznych (np. Erasmus+). Dodatkowe atuty: - Dobra znajomość narzędzi i metod badawczych (udział w projektach finansowanych przez UE, NCN, NCBiR, inne instytucje). - Dorobek naukowy w zakresie: informatyki w zarządzaniu, informatyki ekonomicznej, zarządzania (publikacje, udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych). - Doświadczenie we współpracy ze studentami w prowadzeniu koła naukowego. Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: - kwestionariusz osobowy, - życiorys, - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, - informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców), - dokumenty potwierdzają` ce wymagania określone w ogłoszeniu (m. in. publikacje, udział w konferencjach, realizacja projektów badawczych, prowadzone zajęcia dydaktyczne, inne dyplomy i zaświadczenia). Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.09.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 8 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 21 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 12 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny