Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

biolog w grupie pracowników naukowo-technicznych

Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

poszukuje kandydatów na stanowisko

biologa

w grupie pracowników naukowo-technicznych w Katedrze Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej UŁ

Oferujemy:

- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

- Wynagrodzenie zasadnicze plus system premiowy

- Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- Dodatkowe świadczenia socjalne w ramach ZFŚS

Wymagania:

- ukończone studia magisterskie w zakresie biologii (zoologia, ekologia)

- doświadczenie w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej

- biegła znajomość języka polskiego

- szeroka wiedza z zakresu biologii, a szczególnie biologii ewolucyjnej i zoologii

- doświadczenie w badaniach terenowych nad ptakami (publikacje)

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków:

- udział w pracach organizacyjnych Katedry

- udział w pracach badawczych terenowych i laboratoryjnych

- opieka i utrzymywanie rejestru zasobów bibliotecznych i sprzętowych

- obsługa zajęć dydaktycznych

- nadzór nad sprzętem optycznym i audiowizualnym

- przygotowanie i udział w przeglądach inwentaryzacjach inwentarza

- wykonywanie innych zadań, wynikających z działalności Katedry, zleconych przez kierownika

Dokumenty należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres e-mailowy: jbanb@biol.uni.lodz.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami. Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 listopada 2016 r.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV, skanów dokumentów (w tym dyplomu ukończenia studiów magisterskich i listy publikacji) oraz listu motywacyjnego z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 wraz ze zmianami)”.

Data dodania: 7.07.2016
Miejsce: Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej UŁ
Adres: Banacha 12/16; 90-237 Łódź
email: jbanb@biol.uni.lodz.pl

Informacje

Data ogłoszenia: 7 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 15 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej Miasto: Łódź Stanowisko: biolog w grupie pracowników naukowo-technicznych Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne Wymiar godzinowy: 1