Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

specjalisty ds. projektów szkoleniowych

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania Wydział Zarządzania

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I
z a t r u d n i
pracownika na stanowisko: specjalista ds. projektów szkoleniowych
w wymiarze pełnego etatu
w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania
na Wydziale Zarządzania UŁ
WYMAGANIA:
- min. 5 lat doświadczenia zawodowego,
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w rekrutacji i organizacji szkoleń,
- doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu projektów marketingowych,
- doświadczenie w branży edukacyjnej oraz samodzielnym zarządzaniu projektami będzie atutem dodatkowym atutem,
- biegła znajomość obsługi komputera,
- rzetelność, terminowość, samodzielność, dobra organizacja pracy,
- komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
- samodzielność, własna inicjatywa,
- zdolność pracy pod presją czasu.
Oferty przyjmowane są w okresie od 14.07.2016 r. do 18.07.2016 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź, ul. J. Matejki 22/26, parter, pokój 11 w godz. 9:00-15:00 lub na adres e-mailowy: wzdziek@uni.lodz.pl z dopiskiem: Konkurs na pracownika na stanowisko: specjalista ds. projektów szkoleniowych w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 14 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 18 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania Miasto: Łódź Stanowisko: specjalisty ds. projektów szkoleniowych Wymiar godzinowy: pełny