Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

kierownik Centrum

Wydział Zarządzania Wydział Zarządzania

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I
z a t r u d n i
pracownika na stanowisko: Kierownika
w wymiarze 1/3 etatu
w Centrum Rozwoju Dydaktyki na Wydziale Zarządzania UŁ
WYMAGANIA:
- Stopień naukowy doktora w zakresie nauk ekonomicznych,
- Co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku adiunkta,
- Przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami (ćwiczeń, konwersatoriów i wykładów), prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych i prowadzenia szkoleń,
- Dobra znajomość zagadnień dotyczących polskiego rynku edukacji wyższej, doświadczenie pracy w uczelni wyższej na stanowiskach związanych z kształtowaniem oferty edukacyjnej i jakości kształcenia,
- Doświadczenie w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć w trybie elearning i/lub blended learning,
- Dobra znajomość trendów edukacji w trybie e-learning i wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji,
- Język angielski na poziomie zaawansowanym.
Oferty przyjmowane są w okresie od 14.07.2016 r. do 18.07.2016 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź, ul. J. Matejki 22/26, parter, pokój 11 w godz. 9:00-15:00 lub na adres e-mailowy: wzdziek@uni.lodz.pl z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: Kierownika w Centrum Rozwoju Dydaktyki na Wydziale Zarządzania UŁ


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 14 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 18 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania Miasto: Łódź Stanowisko: kierownik Centrum Wymiar godzinowy: 1/3