Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

kierownik Centrum

Wydział Zarządzania Wydział Zarządzania

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I
z a t r u d n i
pracownika na stanowisko: Kierownika
w wymiarze 1/3 etatu
w Centrum Rozwoju Dydaktyki na Wydziale Zarządzania UŁ
WYMAGANIA:
- Stopień naukowy doktora w zakresie nauk ekonomicznych,
- Co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku adiunkta,
- Przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami (ćwiczeń, konwersatoriów i wykładów), prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych i prowadzenia szkoleń,
- Dobra znajomość zagadnień dotyczących polskiego rynku edukacji wyższej, doświadczenie pracy w uczelni wyższej na stanowiskach związanych z kształtowaniem oferty edukacyjnej i jakości kształcenia,
- Doświadczenie w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć w trybie elearning i/lub blended learning,
- Dobra znajomość trendów edukacji w trybie e-learning i wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji,
- Język angielski na poziomie zaawansowanym.
Oferty przyjmowane są w okresie od 14.07.2016 r. do 18.07.2016 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź, ul. J. Matejki 22/26, parter, pokój 11 w godz. 9:00-15:00 lub na adres e-mailowy: wzdziek@uni.lodz.pl z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: Kierownika w Centrum Rozwoju Dydaktyki na Wydziale Zarządzania UŁ

Informacje

Data ogłoszenia: 14 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 18 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania Miasto: Łódź Stanowisko: kierownik Centrum Wymiar godzinowy: 1/3