Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

kierownik centrum

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania Wydział Zarządzania

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center)
Uniwersytet Łódzki
poszukuje doświadczonego, kreatywnego i innowacyjnego
KIEROWNIKA
(w wymiarze 1/3 etatu)
Obowiązki:
Zadaniem Kierownika PAM Center będzie ustalenie planów strategicznych, priorytetów i celów, dostosowanie do misji, wizji i celów, opracowanie, przedstawianie, promowanie i wdrażanie wizji Programu Studiów Executive MBA i innych rozwojowych programów szkoleniowych w zakresie zarządzania.
Oczekiwania:
- kompetencje w zakresie administracyjnego zarządzania jednostką;
- doświadczenie w zakresie planowania, budżetowania, marketingu, realizacji, nadzoru i oceny programów studiów międzynarodowych;
- doświadczenie w zwiększaniu bazy zasobów finansowych poprzez komercyjne programy nauczania, opłaty za usługi, wkład sponsorów i dotacje;
- nawiązywanie współpracy z naukowcami, międzynarodowymi partnerami w celu utrzymania i wzmocnienia reputacji organizacji jako lidera w dziedzinie edukacji globalnej;
- zarządzanie budżetem, rozliczeniami finansowymi i zapewnienie generowania dochodów (odpowiedzialność za zyski i straty) zgodnie z polityką Uniwersytetu;
- Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym dotacji w celu zabezpieczenia działalności PAM Center.
Wymagane minimalne kwalifikacje:
- minimum piętnaście lat doświadczenia w szkolnictwie wyższym;
- stopień naukowy doktora;
- doświadczenie poparte sukcesami w zakresie zarządzania edukacją międzynarodową, w tym doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu programów typu EMBA i rozwojowych programów menedżerskich;
- wykazane osiągnięcia w zakresie pozyskanych środków dla uczelni, jak również na programy rozwojowe w zakresie zarządzania doświadczenie poparte sukcesami w rekrutacji klientów biznesowych;
- doświadczenie w realizacji edukacji międzynarodowej i / lub programów biznesowych;
- doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem;
- wysoka motywacja, silne umiejętności organizacyjne i interpersonalne, umiejętność pracy w zespole i komunikacji na wielu poziomach;
- udokumentowane doświadczenie zawiązywania współpracy i zarządzania relacjami z innymi jednostkami akademickimi, rządowymi, organizacjami non-profit i organizacjami biznesowymi w kraju i zagranicą;
Ważne:
Kandydaci proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów w języku angielskim: CV, listu motywacyjnego oraz opisu ich strategicznej wizji rozwoju PAM Center (dwie strony).
Oferty przyjmowane są w Sekretariacie Dziekana WZ w okresie od 14-18.07.2016 do godz. 15:00, w Łódź, ul. J. Matejki 22/26, parter, pokój 11, w godz. 9:00-15:00, tel. (042) 635 51 22 lub email: wzdziek@uni.lodz.pl
Łódź, dnia 14.07.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 14 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 18 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 lipca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania Miasto: Łódź Stanowisko: kierownik centrum Wymiar godzinowy: 1/3