Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca

Katedra Geometrii Wydział Matematyki i Informatyki

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: starszy wykładowca (2 etaty)

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w Katedrze Geometrii

w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa: matematyka

Data ogłoszenia: 15 luty 2016 r.

Termin składania ofert : w okresie 14 dni od ukazania się ogłoszenia

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Pok. A 214

Ul. Banacha 22

90-238 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 59 43

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

Wymagania: Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami.


Od kandydata wymaga się:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra kierunku matematyka lub informatyka;
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami; szczególnie w zakresie geometrii i grafiki komputerowej;
  • znajomości języka angielskiego lub języka polskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć w tym języku.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Pok. A 214

Ul. Banacha 22

Pok. A 214

90-238 Łódź

do dnia 29 lutego 2016 r.


Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane

do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy;
- życiorys;

- potwierdzenie uzyskania tytułu zawodowego magistra matematyki lub informatyki;
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu w/w ustawy;
- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych;
- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 marca 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 15 lutego 2016 Termin nadsyłania ofert: 29 lutego 2016 Termin rozstrzygnięcia: 9 marca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Geometrii Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca Dyscyplina naukowa: Nauki matematyczne Wymiar godzinowy: 1/1