Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Wydział Filologiczny

Wymagania:

Kandydat powinien:

  • mieć stopień doktora w dyscyplinie językoznawstwo;
  • mieć znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka, poświadczoną ukończeniem studiów filologii germańskiej;
  • mieć co najmniej kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne, związane z prowadzeniem zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego na poziomach od A1 do C2;
  • mieć doświadczenie dydaktyczne, związane z prowadzeniem seminariów licenjackich i magisterskich, prowadzeniem proseminariów i wykładów z zakresu językoznawstwa i glottodydaktyki (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu lingwistyki tekstu oraz języków specjalistycznych w kontekście nauczania języków obcych) na poziomie studiów licencjackich i magisterskich;
  • mieć poświadczone doświadczenie organizacyjne w uczelni wyższej lub poza nią (organizacja procesu kształcenia, sekretarz konferencji, udział w rekrutacji, projekty itd.).

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
  • informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych lub dyplom ukończenia studiów filologicznych,
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Informacje

Data ogłoszenia: 15 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 29 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat