Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Historii Języka Polskiego (Likwidacja od 01.10.2017r.) Wydział Filologiczny

Wymagania:

Kandydat musi posiadać tytuł doktora z historii języka polskiego, udokumentowane wykształcenie w zakresie logopedii, dorobek w postaci publikacji naukowych oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim. Katedra jest szczególnie zainteresowana zatrudnieniem specjalisty z zakresu pragmatyki historycznej. Preferowani są kandydaci mający doświadczenie wynikające z udziału w badaniach objętych grantem badawczym. Od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć z polonistycznego językoznawstwa historycznego, innych zajęć oferowanych przez Katedrę, a także włączania się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Katedrę.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Informacje

Data ogłoszenia: 18 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 31 lipca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Historii Języka Polskiego (Likwidacja od 01.10.2017r.) Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat