Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Filologii Romańskiej Wydział Filologiczny

Kandydat, doktor nauk humanistycznych powinien znać język włoski na doskonałym poziomie filologicznym. Powinien mieć również doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego, gramatyki opisowej, kontrastywnej, historycznej, fonetyki i dydaktyki języka włoskiego na poziomie uniwersyteckim.

Kandydat powinien wykazywać zainteresowanie w traduktologii, w przekładzie specjalistycznym (gł. ekonomicznym) oraz literackim. Byłoby również wskazane, aby kandydaci mieli w swoim dorobku publikacje naukowe; udział w konferencjach zagranicznych i krajowych oraz doświadczenie w ich organizacji.

Mile widziane również uniwersyteckie wykształcenie ekonomiczne oraz umiejętność przygotowywania wniosków o granty naukowe.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,

- kopie dyplomów

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Informacje

Data ogłoszenia: 19 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 1 sierpnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat