Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Filologii Hiszpańskiej Wydział Filologiczny

Kandydat, absolwent filologii hiszpańskiej, powinien znać język hiszpański na doskonałym poziomie filologicznym, wykazywać się doskonałą znajomością języka polskiego w mowie i w piśmie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Od kandydata wymaga się wysokiego poziomu wiedzy językoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem gramatyki opisowej, kontrastywnej i historycznej; preferowane będzie ukierunkowanie badawcze w stronę analizy zagadnień językoznawczych związanych z morfoskładnią w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. Publikacje i udziały w konferencjach potwierdzające takie zainteresowania naukowe będą dodatkowym atutem osoby przystępującej do konkursu. Wymagane jest doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego osób dorosłych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kopie dyplomów

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.


Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Informacje

Data ogłoszenia: 19 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 1 sierpnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Hiszpańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humnistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat