Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Wydział Filologiczny

Od kandydata wymaga się pogłębionej wiedzy na temat filmu w jego aspektach historycznych i teoretycznych oraz artystycznych, kulturowych i technologicznych. Kandydat/kandydatka powinni wykazać się bardzo dobrą znajomością problematyki dotyczącej kultury filmowej i medialnej. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu filmoznawstwa oraz kultury mediów, w tym także studentów zagranicznych II stopnia. Preferowane posiadanie stopnia doktora.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży naukowych, itp.)

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.


Informacje

Data ogłoszenia: 22 lipca 2016 Termin nadsyłania ofert: 5 sierpnia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat