Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

lektor

Studium Języków Obcych Jednostki Międzywydziałowe

Instytucja: Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego

Miasto: Łódź

Stanowisko: 1 etat lektora języka angielskiego na czas określony od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Dyscyplina naukowa: filologia

Data ogłoszenia: 16.08.2016 r.

Termin składania ofert:do 02.09.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:13.09.2016 r.

LINK do strony: www.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: lektor,język angielski

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): wymagane kwalifikacje:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku filologia angielska i uzyskany tytuł magistra
 • Udokumentowany staż dydaktyczny i doświadczenie w pracy lektora ze studentami uczelni wyższej lub doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych napoziomie co najmniej B1
 • Doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów nauczania języka angielskiego zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego
 • Potwierdzona umiejętność tłumaczenia tekstów i nauczania języka specjalistycznego z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania
 • Udokumentowane autorskie materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb nauczania języka specjalistycznego na poszczególnych kierunkach studiów
 • Doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów
 • Umiejętność tłumaczeń konsekutywnych
 • Znajomość obsługi komputera
 • Doświadczenie w nauczaniu na odległość (np. blended-learning)
 • Wzorowa opinia z ostatniego miejsca pracy (ostatnie dwa lata)
 • Znajomość drugiego języka obcego na poziomie przynajmniej B1
 • Dyspozycyjność- praca ze studentami studiów niestacjonarnych (soboty/niedziele)
 • Deklaracja, że Uniwersytet Łódzki w przypadku zatrudnienia stanie się podstawowym miejscem pracy
 • Deklaracja o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do UŁ

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Studium Języków Obcych UŁ, 90-236Łódź ul. Pomorska 161, pokój 3.05, tel.0 42 635 52 72 email sjoul@uni.lodz.pl(osobiście lub listownie) w nieprzekraczalnym terminie do 02.09.2016 r.

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/pliki-do-p...
 • podanie o zatrudnienie do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • informacja o działalności i przebiegu pracy dydaktycznej oraz udokumentowany dorobek z zakresu dydaktyki
 • wykaz udziału w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach dokształcających
 • Ponadto osoby spoza uczelni: opinia o działalności dydaktycznej z dotychczasowego miejsca pracy (ostatnie dwa lata). Opinia ta jest poufna i powinna być przesłana pocztą do sekretariatu SJO UŁ przez opiniodawcę.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.09.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 16 sierpnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 2 września 2016 Termin rozstrzygnięcia: 13 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Jednostki Międzywydziałowe, Studium Języków Obcych Miasto: Łódź Stanowisko: lektor Dyscyplina naukowa: filologia Wymiar godzinowy: pełny etat