Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Informatyki Ekonomicznej

Miasto: Łódź

Stanowisko: starszy wykładowca (stanowisko dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: Informatyka

Data ogłoszenia: 19 lutego 2016 r.

Termin składania ofert: 8 marca 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać do dnia 8 marca 2016r. na adres:

Katedra Informatyki Ekonomicznej

Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, pok. F-211

90-214 Łódź

telefon kontaktowy: 42 635 52 31

e-mail: kie@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko starszego wykładowcy, informatyka

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
z późniejszymi zmianami.

Do obowiązków pracownika należeć będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działalność organizacyjna. Mając na uwadze dynamiczny rozwój Katedry kandydat powinien spełniać poniższe wymagania.

Kandydat musi posiadać przynajmniej piętnastoletnie doświadczenie w przygotowywaniu oraz prowadzeniu wykładów jak i ćwiczeń laboratoryjnych w ramach studiów wyższych I oraz II stopnia, z zakresu programowania, grafiki komputerowej i multimediów.

Od kandydata wymagana jest bardzo dobra znajomość zagadnień teoretycznych związanych z problematyką: informatyki, grafiki komputerowej, multimediów, programowania, projektowania graficznego, grafiki trójwymiarowej, przetwarzaniem obrazów rastrowych, zastosowania fraktali w grafice komputerowej, inżynierii oprogramowania.

Od kandydata wymagane są następujące umiejętności praktyczne:

  • znajomość oprogramowania biurowego MS Office,
  • znajomość oprogramowania MS Visual Studio 2010 - 2015,
  • bardzo dobra znajomość języków C++, C#, Java, JavaScript, Action Script, SQL,
  • znajomość środowiska baz danych MS SQL,
  • dobra znajomość oprogramowania graficznego Adobe i Autodesk,
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, entuzjazm do pracy i zaangażowanie, samodyscyplina, umiejętność analitycznego myślenia, rozwinięte kompetencje interpersonalne.

Kandydat powinien posiadać biegłą znajomość języka polskiego oraz angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kandydat powinien dostarczyć:

  • kserokopię dyplomu doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka,
  • CV,
  • list motywacyjny.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 9 marca 2016 r.


Informacje

Data ogłoszenia: 19 lutego 2016 Termin nadsyłania ofert: 8 marca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 9 marca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora Dyscyplina naukowa: informatyka Wymiar godzinowy: pełen