Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy specjalista naukowo-techniczny posiadający stopień doktora

Katedra Chemii Organicznej Wydział Chemii

Od kandydata wymaga się:

  • Posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii
  • Wiedza z zakresu chemii organicznej oraz doświadczenie w badaniach w dziedzinie kwasów aminofosfonowych oraz fosforylowanych pochodnych heterocyklicznych
  • Biegłość w pracy w laboratorium chemii organicznej oraz dobra znajomość metod spektroskopowych
  • Doświadczenie w pracy naukowej w tym także międzynarodowe (np.: zagraniczne staże/stypendia) i co najmniej 5-letni staż pracy na uczelni wyższej
  • Dorobek naukowy poparty publikacjami (przynajmniej 10 publikacji) z bazy JCR (Lista Filadelfijska) z w/w specjalności naukowej oraz umiejętność redagowania tekstów naukowych (przynajmniej w 5 publikacjach jako autor do korespondencji)

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M.

Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
  • informacje o dorobku naukowym

Informacje

Data ogłoszenia: 5 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 12 września 2016 Termin rozstrzygnięcia: 15 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej Miasto: Łódź Stanowisko: starszy specjalista naukowo-techniczny posiadający stopień doktora Dyscyplina naukowa: chemia organiczna Wymiar godzinowy: 1/1