Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

specjalista ds.obronnych i obrony cywilnej

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

zatrudni

Specjalistę ds. obronnych i obrony cywilnej

Wymagania:

1. obywatelstwo polskie;

2. wykształcenie wyższe;

3. odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne;

4. zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne.

Osoba spełniająca warunki do zatrudnienia na w/w stanowisku zostanie powołana

na Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mailowy: kanclerzul@uni.lodz.pl w okresie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ((Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 wraz ze zmianami)”.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 9 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 18 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Łódzki Miasto: Łódź Stanowisko: specjalista ds.obronnych i obrony cywilnej Wymiar godzinowy: pełny etat