Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

specjalista naukowo-techniczny

Biuro ds. Rozwoju Wydziału Wydział Nauk o Wychowaniu

Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk o Wychowaniu

Dziekanat Wydziału Nauk o Wychowaniu

zatrudni

specjalistę w grupie pracowników naukowo-technicznych w wymiarze pełnego etatu w Biurze ds.Rozwoju Wydziału

Wymagania:

-dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich

-doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych

-umiejętność sporządzania tekstów informacyjnych (komunikatów prasowych, artykułów promocyjnych)

-dobra znajomość obsługi komputera w zakresie:MS Windows XP-7.MS Office(World, PowerPoint), platformy CMS (Joomla, Wordpress), programów grafiki wektorowej i rastrowej (Corel, Gimp),

-znajomość mediów społecznościowych,

-znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie podstawowym,

-dobra organizacja pracy własnej i kreatywności.


CV należy przesłać w terminie od 16 września 2016r. do 23 września 2016r. do godz.14,00; na adres e-mail wnow@uni.lodz.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.)”.
Informacje

Data ogłoszenia: 16 września 2016 Termin nadsyłania ofert: 23 września 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Biuro ds. Rozwoju Wydziału Miasto: Łódź Stanowisko: specjalista naukowo-techniczny Wymiar godzinowy: 1/1